Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Veřejné vyhlášky Návrh OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Mnichov MeDO-26453/2020-Aul odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 22.05.2020
Ostatní DSO Svazek Domažlicko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 MeDO-27505/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 22.05.2020
Ostatní DSO Lazce - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 MeDO-27416/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 22.05.2020
Ostatní DSO Lazce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 MeDO-27487/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 22.05.2020
Ostatní Předání závěru ZŘ - Koncepce rozvoje regionální a železniční sítě PK MeDO-27042/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 21.05.2020
Veřejné vyhlášky OOP-stan.přech.úprav provozu - uzav. na III/0221 na Koráb - 2x závod minikár MeDO-27230/2020-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 21.05.2020
Územní plánování řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán MeDO-26664/2020-Sp odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 20.05.2020
Ostatní DSO Svazek Domažlicko - návrh závěrečného účtu za rok 2019 MeDO-26408/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 19.05.2020
Veřejné vyhlášky OOP-stan.přech.úprav provozů - stavba cyklostezky u II/183 Domažlice a k.ú. Domažlice MeDO-26317/2020-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 18.05.2020
Veřejné vyhlášky OOP-stan.přefch.úprav - omezení provozu Pocinovice-stavba kanalizace MeDO-26293/2020-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 18.05.2020
Ostatní Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné MeDO-25835/2020-Kli odbor finační Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Územní plánování řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Vyhodnocení změny č.1 územního p MeDO-25847/2020-Piv odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Dražby, exekuce 120 EX 9518/07-197-Dražební vyhláška,180-EPN s PM MeDO-26003/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc č.22/2020 - kůlna ve Vojtěchově ul. v DO MeDO-25672/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města propachtovat hmotnou nemovitou věc č.23/2020 - restaurace v ul. Pivovarská v DO MeDO-25674/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č.21/2020 - části pozemků v k. ú. Domažlice MeDO-25670/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Veřejné vyhlášky Opakované oznámení - Kanalizace Vodní ul., Hostouň MeDO-26043/2020-Aul odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 15.05.2020
Veřejné vyhlášky Návrh OOP-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nový Kramolín MeDO-24625/2020-Aul odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 13.05.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby č. 20/2020 - OZ Havlovice MeDO-24959/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 12.05.2020
Veřejné vyhlášky OOP - stan.přech.úprav na III/19363 - 5x překop pro stavbu kabelů NN MeDO-24773/2020-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 07.05.2020
Veřejné vyhlášky Oznámení - Kanalizace a ČOV, Pec MeDO-19622/2020-Aul odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 07.05.2020
Ostatní Nabídka pracovního poměru: VŠEOBECNÁ NEBO PRAKTICKÁ SESTRA MeDO-24813/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 07.05.2020
Přerušení dodávek energií Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 26.5.2020, Týnské Předměstí MeDO-24575/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 06.05.2020
Dražby, exekuce Dražební vyhláška, 165 EX 00108/19-014 MeDO-24498/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 06.05.2020
Ostatní Rozpočtová opatření 1/2020-78/2020 MeDO-22819/2020-Kli odbor finační Městský úřad Domažlice 24.04.2020
Dokumenty jiných původců Úřední hodiny Finančního úřadu pro Plzeňský kraj MeDO-22758/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 23.04.2020
Dražby, exekuce 134 EX 17390/11-191dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba MeDO-22786/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 23.04.2020
Veřejné vyhlášky návrh OOP - stan.míst.úprav provozu na poz.kom. Pařezov MeDO-21969/2020-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 22.04.2020
Dražby, exekuce 120 EX 3776/06-49-EPN,217-Dražební vyhláška MeDO-20619/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 21.04.2020
Ostatní Oznámení úřední doby Městského úřadu Domažlice od 20.04.2020 MeDO-21942/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 17.04.2020
Ostatní Tisková zpráva - DATOVKA POMÁHÁ MeDO-21772/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 16.04.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 18/2020 - pozemky v k.ú. Domažlice (Poděbradova ul.) MeDO-21652/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 16.04.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 19/2020 - pozemek v k.ú. Domažlice (Masarykova ul.) MeDO-21653/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 16.04.2020
Ostatní Aktuální informace k místním poplatkům MeDO-21281/2020-Hr odbor finační Městský úřad Domažlice 14.04.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 17/2020 - část pozemku v k. ú. Domažlice MeDO-20353/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.04.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy MeDO-20350/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 03.04.2020
Dokumenty jiných původců Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MeDO-20227/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 02.04.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 16/2020 - pozemek v k. ú. Újezd u Domažlic MeDO-18326/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 20.03.2020
Ostatní Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020 MeDO-16118/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 10.03.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 12/2020 - část pozemku v k.ú. Babylon MeDO-15778/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.03.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 13/2020 - pozemek v k. ú. Domažlice MeDO-15796/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.03.2020
Ostatní Oznámení provádění GTP - modernizace trati MeDO-12992/2020-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 26.02.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout restauraci v nově zrekonstruovaném objektu bývalého pivovaru v Domažlicích MeDO-12495/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 25.02.2020
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 8/2020 - pozemky v k. ú. DO (Masarykova ul.) MeDO-11812/2020-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 21.02.2020
Výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti města Domažlice v oblasti poskytování informací MeDO-12174/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 21.02.2020
Ostatní Životní podmínky 2020 (SILC 2020) - výběrové šetření v domácnostech MeDO-3386/2020-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 15.01.2020
Ostatní VSOD - Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu svazku na období 2020 - 2022 MeDO-2863/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 14.01.2020
Ostatní Oznámení o plánu nákladů a výnosů - návrh 2020,střednědobý výhled 2021-2022 - příspěvkové organizace MeDO-115/2020-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 02.01.2020
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy MeDO-76500/2019-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 09.12.2019
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 44/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice MeDO-74629/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.11.2019
Ostatní Reprezentace města - mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2020 MeDO-74696/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 28.11.2019
Ostatní Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2020 MeDO-74707/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 28.11.2019
Ostatní Schválený rozpočet DSO Povodí Berounky na r. 2020 + rozpočtový výhled do roku 2022 MeDO-74486/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 28.11.2019
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města směnit hmotnou nemovitou věc č. 42/2019 - budova čp.275 v ul. Petrovická, DO + pozemky MeDO-68789/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.11.2019
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města směnit hmotnou nemovitou věc č. 43/2019 - část pozemku v k. ú. Domažlice MeDO-68792/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.11.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 36/2019 - část poz. v k.ú. DO - dobíjecí stan MeDO-65245/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 14.10.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MeDO-57675/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 05.09.2019
Ostatní Aktualizovaný seznam NV k 1. 8. 2019 (B-K) MeDO-53692/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 20.08.2019
Ostatní Oznámení o schválení plánu nákladů a výnosů na r.2019, střednědobý výhled na r.2020-2021 u p.o. MeDO-45493/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 09.07.2019
Ostatní Oznámení o schválení Střednědobého výhledu města Domažlice na rok 2019 - 2021 MeDO-45161/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 08.07.2019
Ostatní Zubřina-zákaz odběru povrchové vody,opatření obecné povahy MeDO-43836/2019-Kit odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 01.07.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotné nemovité věci 20/2019 - k. ú. Domažlice MeDO-42954/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 27.06.2019
Ostatní Oznámení o schválení závěrečného účtu města Domažlice za rok 2018 MeDO-42275/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 25.06.2019
Ostatní Závěrečný účet DSO POvodí Berounky za rok 2018 po schválení MeDO-42166/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 24.06.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemky a kůlny u BD MeDO-33634/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.05.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města směnit/prodat hmotnou nemovitou věc 43/2017 - Vrbova ul. v Domažlicích MeDO-29463/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.04.2019
Ostatní Opatření obecné povahy MeDO-24457/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 04.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 92/2015 - pozemky pod PB MeDO-90793/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 23.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 46/2018 - OZ Havlovice MeDO-90792/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 23.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 49/2018 - dvůr u čp. 40 na náměstí Míru v DO MeDO-89050/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 16.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města propachtovat hmotnou nemovitou věc 48/2018 - prodejna Havlovice MeDO-86434/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc 38/2018 - pozemek v k. ú. Dolní Folmava MeDO-67785/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 27.08.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 36/2018 - pozemek v k. ú. Domažlice (stánek) MeDO-63494/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 09.08.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 34/2018 - pozemky v k. ú. Domažlice MeDO-55253/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.07.2018
Ostatní Sdělení o vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů - Město Domažlice MeDO-38331/2018-Kour úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 10.05.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 18/2018 - OZ Havlovice MeDO-27970/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.04.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 14/2018 - RD Na Bábě MeDO-19634/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 05.03.2018
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-13212/2018-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 12.02.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 45/2017 - nebyt.prostory - býv. OVS MeDO-66054/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 20.09.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 305/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-48369/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 27.06.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.303/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-39651/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 25.05.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.304/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-39598/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 25.05.2017
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 10/2017 - část pozemku v k.ú. DO - stánek MeDO-12659/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.02.2017
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a smluvně zřídit právo stavby 6/2017 - BD kasárna MeDO-10728/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 10.02.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.202/2016 o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MeDO-1588/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 05.01.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.201/2016 o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MeDO-1571/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 05.01.2017
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-35608/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 08.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření dodatku č.1 k VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-35694/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 08.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost MeDO-26317/2016-IK odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 02.05.2016
Ostatní Oznámení o uložení zásilek - evidenční adresa nám. Míru 1 MeDO-16496/2016-Kour odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 21.03.2016
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města propachtovat nemovitý majetek 12/2016 - zahrada MeDO-14741/2016-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 14.03.2016
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 67/2015 - pozemek p. č. 2446/57 - OZ Na Bábě MeDO-44987/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 36/2013 - nebyt.prostor v bud. č.p. 40, nám. Míru MeDO-33827/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 26.06.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 35/2015 - část nebyt.prostor v č.p.40, nám. Míru MeDO-28264/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.05.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 26/2015 MeDO-20369/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.04.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 23/2015 MeDO-20361/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.04.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 5/2014 MeDO-60129/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 13.02.2014
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 42/2012 MeDO-60208/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.06.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 43/2012 MeDO-60202/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.06.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 91/2011 MeDO-60227/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 02.04.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 81/2010 MeDO-60236/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 12.11.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ULOŽENÁ PÍSEMNOST - HORVÁTH JULIUS OF-2248/2008-7988/2008/Grs odbor finační Městský úřad Domažlice 18.02.2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ULOŽENÁ PÍSEMNOST - BUDAI OF-2248/2008-7981/2008/Grs odbor finační Městský úřad Domažlice 18.02.2008