Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č.1/2019 MeDO-34089/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 17.05.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 15/2019 - volný byt č. 56/1, Branská ul., DO MeDO-33628/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.05.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemky a kůlny u BD MeDO-33634/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.05.2019
Veřejné vyhlášky OOP-stan.přech.úprav provozu - uzavírky na III/0221 na Koráb-závody automobilů do vrchu MeDO-33379/2019-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 16.05.2019
Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 4.6.2019, Bezděkovské Předměstí MeDO-33588/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 16.05.2019
Stavební řízení rozhodnutí - stavební povolení: vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p. 507, Kunešova ul., MeDO-33582/2019-Šab odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 16.05.2019
Územní plánování návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán MeDO-33591/2019-Sp odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 16.05.2019
Veřejné vyhlášky OOP-stan.přech.úprav provozu na III/19523 Nový Kramolín - překop pro stavbu kanal.příp. MeDO-33009/2019-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 15.05.2019
Dražby, exekuce Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou - k. ú. Domažlice MeDO-33070/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 15.05.2019
Ztráty a nálezy Nález č.21/2019 MeDO-32419/2019-Sok odbor správní Městský úřad Domažlice 15.05.2019
Stavební řízení rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce plynové kotelny NTK MeDO-32665/2019-Jech odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 15.05.2019
Veřejné vyhlášky OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. Waldhegerova - vodovodní a kanalizační přípojka MeDO-32884/2019-Bra odbor dopravy Městský úřad Domažlice 14.05.2019
Ostatní Nařízení státní veterinární správy-opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy MeDO-32668/2019-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 14.05.2019
Ostatní Výzva vlastníkům lesa MeDO-32969/2019-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 14.05.2019
Ostatní Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Domažlice MeDO-33118/2019-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 14.05.2019
Oznámení o uložení písemností oznámení - adresát neznámý: obytná zóna v obci Folmava MeDO-32869/2019-Šab odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 14.05.2019
Oznámení o uložení písemností Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka MeDO-29169/2019-KralJ odbor pro projednávání přestupků Městský úřad Domažlice 13.05.2019
Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny MeDO-32300/2019-St úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 13.05.2019
Ztráty a nálezy Nález č. 20/2019 MeDO-31380/2019-Sok odbor správní Městský úřad Domažlice 10.05.2019
Veřejné vyhlášky návrh OOP - výměna P 6 za P 4 na křižovatce I/22 a silnice II/193 Domažlice MeDO-31306/2019-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 07.05.2019
Volby oznámení o době a místě koná voleb do Evropského parlamentu MeDO-31216/2019-Mlj odbor správní Městský úřad Domažlice 06.05.2019
Ostatní Oznámení pro všechny vlastníky a nájemce pozemků ve městě Domažlice MeDO-31189/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 06.05.2019
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice r. 2019 - 2021 MeDO-30880/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 06.05.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 14/2019 - WC v Chodské ulici MeDO-30524/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.05.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města propachtovat hmotnou nemovitou věc 13/2019 - část pozemku v k.ú. Domažlice MeDO-30521/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.05.2019
Ostatní Oznámení - Splašková kanalizace, Únějovice MeDO-11705/2019-Aul odd.vod.úřadu,odp.hosp. a ochr. ovzduší Městský úřad Domažlice 03.05.2019
Ostatní Výběrové řízení číslo PDO/20/2018 s následnou aukcí MeDO-30344/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 03.05.2019
Územní plánování řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán obce Česká Kubice MeDO-30472/2019-Piv odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Domažlice 02.05.2019
Ostatní Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné dle cenových předpisů pro vodné a stočné MeDO-30238/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 30.04.2019
Ostatní Oznámení o rozpočtových opatření č. 1/2019 - 100/2019 MeDO-30263/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 30.04.2019
Ostatní Vyhlášení konkursního řízení DD Nepomuk MeDO-29901/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 30.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 10/2019 - část pozemku v k. ú. Česká Kubice MeDO-29431/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města směnit hmotnou nemovitou věc 11/2019 - pozemky v k. ú. Domažlice MeDO-29435/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 12/2019 - pozemky v k. ú. Bořice u Domažlic MeDO-29438/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města směnit/prodat hmotnou nemovitou věc 43/2017 - Vrbova ul. v Domažlicích MeDO-29463/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.04.2019
Ostatní Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam MeDO-29005/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 26.04.2019
Veřejné vyhlášky návrh OOP-stanovení mísních.úprav provozu na MK Chrastavice MeDO-28138/2019-San odbor dopravy Městský úřad Domažlice 23.04.2019
Ostatní Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019 MeDO-27334/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 17.04.2019
Ostatní Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením MeDO-27121/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 15.04.2019
Ostatní Hromadný předpisný seznam č.2 Čj. MUTS/6017/19/Ku MeDO-26610/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 15.04.2019
Ostatní Opatření obecné povahy MeDO-24457/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 04.04.2019
Volby Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků MeDO-24166/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 02.04.2019
Volby Oznámení - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise MeDO-20703/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 20.03.2019
Ostatní Oznamovací povinnost, Domažlice, Havlíčkova, parc.č. 5852 - kNN; IV-12-0013673 MeDO-18991/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 14.03.2019
Ostatní Aktualizovaný seznam NIV k 1. 2. 2019 (B - K) MeDO-15676/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 04.03.2019
Výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti města Domažlice v oblasti poskytování informací za rok 2018 MeDO-13784/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 21.02.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 2/2019 - OZ Havlovice MeDO-8485/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.02.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby - OZ Vrbova MeDO-8520/2019-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.02.2019
Ostatní Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice MeDO-8457/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 31.01.2019
Ostatní Odkaz na umístění schváleného rozpočtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky na rok 2019+výhled MeDO-7959/2019-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 31.01.2019
Ostatní Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice MeDO-8449/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 31.01.2019
Ostatní Oznámení o stavbě, která řeší výměnu stávajícího kabelu NN MeDO-2137/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 09.01.2019
Ostatní Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice MeDO-1031/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 04.01.2019
Ostatní Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice MeDO-1033/2019-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 04.01.2019
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 58/2018 - Kozinovo pole MeDO-97948/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 27.12.2018
Ostatní Návrh - Plán nákladů a výnosů 2019, strřednědobý výhled 2020 - 2021 u příspěvkových organizací MeDO-97046/2018-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 19.12.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 46/2018 - OZ Havlovice MeDO-90792/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 23.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 92/2015 - pozemky pod PB MeDO-90793/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 23.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 49/2018 - dvůr u čp. 40 na náměstí Míru v DO MeDO-89050/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 16.11.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města propachtovat hmotnou nemovitou věc 48/2018 - prodejna Havlovice MeDO-86434/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.11.2018
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na rok 2018 - 2020 - změna MeDO-79265/2018-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 09.10.2018
Záměr pronájmu a prodeje Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc 38/2018 - pozemek v k. ú. Dolní Folmava MeDO-67785/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 27.08.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 36/2018 - pozemek v k. ú. Domažlice (stánek) MeDO-63494/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 09.08.2018
Oznámení o uložení písemností VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Dušan Kilák MeDO-57154/2018-See odbor obecní živnostenský úřad Městský úřad Domažlice 11.07.2018
Ostatní Oznámení o schválení závěrečného účtu města Domažlice za rok 2017 MeDO-55899/2018-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 04.07.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 34/2018 - pozemky v k. ú. Domažlice MeDO-55253/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.07.2018
Ostatní Oznámení o schváleném střednědobém výhledu města Domažlice na r. 2018 - 2020 MeDO-50489/2018-Ka odbor finační Městský úřad Domažlice 18.06.2018
Ostatní Sdělení o vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů - Město Domažlice MeDO-38331/2018-Kour úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 10.05.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 22/2018 - pozemky u BD MeDO-29267/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 06.04.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 18/2018 - OZ Havlovice MeDO-27970/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 03.04.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 14/2018 - RD Na Bábě MeDO-19634/2018-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 05.03.2018
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-13212/2018-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 12.02.2018
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 45/2017 - nebyt.prostory - býv. OVS MeDO-66054/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 20.09.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 305/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-48369/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 27.06.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.303/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-39651/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 25.05.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.304/2017 o poskytnutí účelové dotace MeDO-39598/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 25.05.2017
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 10/2017 - část pozemku v k.ú. DO - stánek MeDO-12659/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.02.2017
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a smluvně zřídit právo stavby 6/2017 - BD kasárna MeDO-10728/2017-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 10.02.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.202/2016 o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MeDO-1588/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 05.01.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.201/2016 o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MeDO-1571/2017-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 05.01.2017
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace MeDO-69148/2016-Doh úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 03.11.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva číslo 307/2016 o poskytnutí účelové dotace MeDO-67242/2016-vk úsek vnitřních věcí Městský úřad Domažlice 26.10.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.52/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.995 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-42983/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 13.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.93/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.1051 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41271/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.91/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.1049 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41267/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.74/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.1032 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41259/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.73/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.1031 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41250/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.68/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.1026 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41248/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.40/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.983 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41230/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.35/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.978 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41223/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.30/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.973 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41214/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.17/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.960 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41208/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.33/2016 - o poskytnutí účelové dotace, us.č.976 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-41218/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 01.07.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.62/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.1005 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38835/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.28/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.971 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38466/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.29/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.972 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38473/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.31/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.974 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38600/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.32/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.975 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38604/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.34/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.977 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38606/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.35/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.978 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38610/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.37/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.980 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38612/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.38/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 981 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38613/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.39/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 982 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38616/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.27/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.970 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38465/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.43/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 986 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38621/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.44/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 987 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38625/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.45/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 988 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38631/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.49/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 992 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38812/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.57/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.1000 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38814/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.58/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.1001 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38831/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.59/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.1002 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38833/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.61/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 1004 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38834/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.41/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č. 984 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38618/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 22.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.13/2016 o poskytnutí účelové dotace, us. č. 956 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38322/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 20.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.15/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.958 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38341/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 20.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.16/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.959 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38371/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 20.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.22/2016 o poskytnutí účelové dotace, us.č.965 ZM ze dne 25.5.2016 MeDO-38372/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 20.06.2016
Ostatní Žádost o zveřejnění na úřední desce - komplexní pozemková úprava v k.ú. Domažlice a navazující částí MeDO-37416/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 17.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-35608/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 08.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření dodatku č.1 k VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISUI MeDO-35694/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 08.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva o návratné finanční výpomoci MeDO-34739/2016-vk odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 03.06.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost MeDO-26317/2016-IK odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 02.05.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.302/2016 o poskytnutí účelové dotace MeDO-24755/2016-Muz odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 25.04.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlova č.301/2016 o poskytnutí účelové dotace MeDO-23854/2016-Muz odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 20.04.2016
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 17/2016 - pozemky přiléhající k bytovým domům MeDO-17623/2016-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.03.2016
Ostatní Oznámení o uložení zásilek - evidenční adresa nám. Míru 1 MeDO-16496/2016-Kour odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 21.03.2016
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města propachtovat nemovitý majetek 12/2016 - zahrada MeDO-14741/2016-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 14.03.2016
Dražby, exekuce Usnesení o odkladu dražby, 26. 1. 2016 MeDO-5366/2016-Doh odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 29.01.2016
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 403/2015 o poskytnutí účelové dotace MeDO-66282/2015-dohnalov odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 17.12.2015
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 402/2015 o poskytnutí účelové dotace MeDO-66277/2015-dohnalov odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 17.12.2015
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 401/2015 o poskytnutí účelové dotace MeDO-66259/2015-dohnalov odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 17.12.2015
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č.305/2015 o poskytnutí účelové dotace MeDO-58261/2015-dohnalov odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 06.11.2015
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva č. 304/2015 o poskytnutí účelové dotace MeDO-53106/2015-St odbor kancelář starosty Městský úřad Domažlice 12.10.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 53/2015 - pozemek p. č. 2446/39 - OZ Na Bábě MeDO-44950/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města proda nemovitý majetek 54/2015 - pozemek p. č. 2446/63 - OZ Na Bábě MeDO-44951/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 55/2015 - pozemek p. č. 2446/59 - OZ Na Bábě MeDO-44952/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 56/2015 - pozemek p. č. 2490/2 - OZ Na Bábě MeDO-44953/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 62/2015 - pozemek p. č. 2490/19 - OZ Na Bábě MeDO-44968/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 57/2015 - pozemek p. č. 2490/43 - OZ Na Bábě MeDO-44959/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 58/2015 - pozemek p. č. 2490/18 - OZ Na Bábě MeDO-44963/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 61/2015 - pozemek p. č. 2446/53 - OZ Na Bábě MeDO-44967/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 63/2015 - pozemek p. č. 2490/14 - OZ Na Bábě MeDO-44981/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 64/2015 - pozemek p. č. 2446/62 - OZ Na Bábě MeDO-44983/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 71/2015 - pozemek p. č. 2490/21 - OZ Na Bábě MeDO-44994/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 67/2015 - pozemek p. č. 2446/57 - OZ Na Bábě MeDO-44987/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 68/2015 - pozemek p. č. 2446/56 - OZ Na Bábě MeDO-44989/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 69/2015 - pozemek p. č. 2446/55 - OZ Na Bábě MeDO-44992/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 70/2015 - pozemek p. č. 2446/54 MeDO-44993/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 72/2015 - pozemek p. č. 2490/20 - OZ Na Bábě MeDO-44995/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 73/2015 - pozemek p. č. 2490/17 - OZ Na Bábě MeDO-44996/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 74/2015 - pozemek p. č. 2490/16 - OZ Na Bábě MeDO-44997/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 75/2015 - pozemek p. č. 2490/15 - OZ Na Bábě MeDO-44998/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 66/2015 - pozemek p. č. 2446/58 - OZ Na Bábě MeDO-44986/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 31.08.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 36/2013 - nebyt.prostor v bud. č.p. 40, nám. Míru MeDO-33827/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 26.06.2015
Záměr pronájmu a prodeje Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 35/2015 - část nebyt.prostor v č.p.40, nám. Míru MeDO-28264/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 29.05.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 23/2015 MeDO-20361/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.04.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 26/2015 MeDO-20369/2015-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 17.04.2015
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 38/2014 MeDO-60122/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 21.07.2014
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 26/2013 MeDO-60154/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 22.04.2014
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 5/2014 MeDO-60129/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 13.02.2014
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 25/2013 MeDO-60157/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 22.04.2013
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 42/2012 MeDO-60208/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.06.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 43/2012 MeDO-60202/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 01.06.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 91/2011 MeDO-60227/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 02.04.2012
Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 81/2010 MeDO-60236/2014-Ti odbor správy majetku Městský úřad Domažlice 12.11.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ULOŽENÁ PÍSEMNOST - HORVÁTH JULIUS OF-2248/2008-7988/2008/Grs odbor finační Městský úřad Domažlice 18.02.2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ULOŽENÁ PÍSEMNOST - BUDAI OF-2248/2008-7981/2008/Grs odbor finační Městský úřad Domažlice 18.02.2008