Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města propachtovat nemovitý majetek 12/2016 - zahrada
Číslo jednací MeDO-14741/2016-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.03.2016
Vyvěšeno do 01.05.2017
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.03.2016 11:11:44
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do