Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Smlouva č.201/2016 o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
Číslo jednací MeDO-1571/2017-Doh
Zodpovídá úsek vnitřních věcí
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice OKS, náměstí Míru 1, 34420 Domažlice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.01.2017
Vyvěšeno do 06.01.2020
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.01.2017 13:30:24
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do