Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Smlouva č.303/2017 o poskytnutí účelové dotace
Číslo jednací MeDO-39651/2017-Doh
Zodpovídá úsek vnitřních věcí
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice OKS, náměstí Míru 1, 34420 Domažlice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.05.2017
Vyvěšeno do 26.05.2020
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.05.2017 12:51:43
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do