Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc 38/2018 - pozemek v k. ú. Dolní Folmava
Číslo jednací MeDO-67785/2018-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.08.2018
Vyvěšeno do 12.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.08.2018 09:32:36
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do