Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města propachtovat hmotnou nemovitou věc 48/2018 - prodejna Havlovice
Číslo jednací MeDO-86434/2018-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.11.2018
Vyvěšeno do 29.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.11.2018 15:08:47
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do