Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 49/2018 - dvůr u čp. 40 na náměstí Míru v DO
Číslo jednací MeDO-89050/2018-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.11.2018
Vyvěšeno do 31.12.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.11.2018 10:29:42
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do