Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby 46/2018 - OZ Havlovice
Číslo jednací MeDO-90792/2018-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.11.2018
Vyvěšeno do 31.12.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.11.2018 07:50:15
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do