Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města směnit/prodat hmotnou nemovitou věc 43/2017 - Vrbova ul. v Domažlicích
Číslo jednací MeDO-29463/2019-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.04.2019
Vyvěšeno do 30.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.04.2019 10:57:43
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do