Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotné nemovité věci 20/2019 - k. ú. Domažlice
Číslo jednací MeDO-42954/2019-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.06.2019
Vyvěšeno do 17.07.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.06.2019 10:26:32
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do