Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 44/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice
Číslo jednací MeDO-74629/2019-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.11.2019
Vyvěšeno do 16.07.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.11.2019 08:01:01
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do