Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výroční zprávy
Název Výroční zpráva o činnosti města Domažlice v oblasti poskytování informací
Číslo jednací MeDO-12174/2020-St
Zodpovídá úsek vnitřních věcí
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice OKS, Náměstí Míru 1, 34420 Domažlice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.02.2020
Vyvěšeno do 22.02.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.02.2020 08:30:35
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do