Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit k ní právo stavby č. 20/2020 - OZ Havlovice
Číslo jednací MeDO-24959/2020-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34401 Domažlice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.05.2020
Vyvěšeno do 30.06.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.05.2020 07:09:50
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do