Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast
Název Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 42/2012
Číslo jednací MeDO-60208/2014-Ti
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Městský úřad Domažlice
Adresát Městský úřad Domažlice úřední deska, U Nemocnice 579, 34420 Domažlice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.06.2012
Vyvěšeno do 29.01.2016
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.06.2012
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do